Iso-MalvaTulosta sivu 
    
 Laatuluokituserinomainen 
 Peruskartta2042 06 
 Vesistöalue23.053 (Sakaran - Punelian a) 
 Pinta-ala40 ha 
 Kokonaissyvyys12,8 m 
 Tilavuus1706667 m3 
 Valuma-alue2 km2 
 Keskiviipymä988 vrk 
 KarttaruutuC2  
    
 Iso-Malva sijaitsee Punelian itäpuolella ja laskee siihen Värilammin kautta. Valuma-alue on pääosin kumpuilevaa metsämaastoa. Mäkien
 ja harjujen välissä sijaitsee pieniä järviä ja suoalueita, mm. Vähä-Malva, Lahnalammi ja Sorsalammi. Valuma-alueella ei ole merkittävästi
 peltoa. Asutusta valuma-alueella on vähän ja se on pääosin keskittynyt Iso-Malvan rannoille.  
    
 Iso-Malvan veden laatua on tutkittu talvella vuosina 1988 ja 1995.  
    
 Iso-Malva on perustyypiltään kirkasvetinen karu järvi. Veden humusleima on erittäin alhainen. Kemiallinen hapenkulutus vaihteli
 pintavedessä 0,7-1,4 mg/l ja veden väriluku 5-10. Happamuustaso oli talvellakin normaali (pH 7,1-7,2) ja puskurikyky happamoitumista
 vastaan hyvä (alkaliteetti 0,38-0,39 mmol/l). Happamoitumisen vaaraa ei siten ole.  
    
 Ravinnetaso on karuille vesille ominainen. Fosforipitoisuus (3-4 µg/l) oli talvella tutkimusajankohtina erittäin alhainen ja myös
 typpipitoisuudet (85-150 µg/l) olivat alhaisia. Fosforipitoisuudet ovat kesällä tavallisesti hiukan korkeampia kuin talvella, mutta valuma-
 alue huomioiden Iso-Malvan fosforipitoisuudet ovat mitä todennäköisimmin karuille vesille ominaisia kesälläkin.  
    
 Happitilanne oli molempina tutkimusajankohtina erinomainen. Happea oli pintavedessä runsaasti, eikä alusvedessäkään esiintynyt
 merkittävää hapen kulumista. Näytteet oli tosin haettu alkutalvella, mutta järven karuus huomioiden merkittäviä happitalouden häiriöitä ei
 esiintyne kerrosteisuuskausien lopullakaan.  
    
 Iso-Malva soveltuu virkistyskäyttöön erinomaisesti. Vesi on kirkasta, vähähumuksista ja vähäravinteista. Iso-Malvaan kohdistuva
 hajakuormitus on kuitenkin pyrittävä minimoimaan, sillä pienetkin ravinnelisäykset näin kirkkaassa järvessä saattavat aiheuttaa
 merkittävää levätuotannon kasvua ja siten järven tilan heikkenemistä.